19/5/24 - Kiezen is verliezen

Verlies is een noodzakelijk kwaad. Het noodlot dat ons kan verbinden, biedt ook perspectieven. Ik schrijf een boek met daarin verwerkt een hedendaagse sage met tal van boeiende personages, eigenwijze voorbijgangers, drie vogels en een groep ridders die zich strategisch verschuilen. Het Blauwhaus team heeft zich laten betoveren door de lokroep van de meermin uit het gemeentelijk wapen van een Waesmonster en zich de afgelopen weken onbaatzuchtig ingezet voor een meer dan lovenswaardige tentoonstelling die slechts even de kop boven water kan houden en dan weer zal worden opgeslokt door een golf van beslisseloosheid. Het artistieke Blauwhaus project vormt de aanzet van een publieke speurtocht die ergens in een nabij toekomst misschien start aan de Mirabrug en eindigt met een Zwarte Ruiter. Die ruiter heeft vrienden die zich schuil houden in een andere hoek van de wereld. We formuleren tal van idee voor een artistiek project langs schandpalen, natuurlijke nissen in bomen en processies die al sinds 1351 (volgens de éne bron) en 1251 (volgens een andere) een meute volgelingen met zich mee trekt en onderweg samen respectabel met elkaar om leren gaan.

Het Blauwhaus collectief organiseert en zette zich in voor een ommegang die gaandeweg misschien bijdraagt aan een mentale ommekeer. We ploegen ons samen een weg lang de perspectieven, bekommernissen en verhalen van veelkleurige mensen en laten ons betoveren door de mogelijkheden die zich op staande voet presenteren en geven een goede voorzet . “Het doel van de kunsten is om te waken over het gezond verstand, ober de hoop op een beter leven”, sprak William Morris in 2019. “Die belichaamde kennis van ervaringen die het hart verbinden met de heilige geest”, willen wij stimuleren. De heilige geest vraagt uiteraard om enige verantwoording maar die verklaring laat nog even op zich wachten. Toen Sint-Rochus ziek werd van onverschikte naastenliefde kreeg hij volgens een eeuwenoude legende een natuurlijk geschenk. Hij kreeg een hond met gezegend brood en er ontsproot ergens in het bos een geneeskrachtige bron. Wij hebben geen bron meer in deze Wastine. Of toch… Misschien is het de zon? De ‘Sole Mio’, my soul, mijn zoon die steeds het laatste woord wil hebben in een uitgesponnen conversatie waar Koning Kennis regeert. Hebben wij die zon verkregen dankzij onze verbeelding? Om gnosis te bereiken, heb je geen keuze. Je levert je over aan natuurwetten en spreekt als een houterig gevorkt wezen over het bereiken van de oever. Dat vruchtbaar toevluchtsoord waar niemand de touwtjes in handen heeft maar er collectief beslissingen genomen worden over de toekomst. Basilides is een meerman met een parlement van ‘augurs’ en ‘wolwa’. Het getijdenboek van Birgitta is een raadsel. #MakingWaves #APlaywithArtsandCrafts #WanTrien #DeepResearch #NextLevelofDonkeyKong

Dit is een levend schetsboek. Ik maak aantekeningen en aanschouw mijn reflecties. Ik schrijf een nieuwe gazet, en wil de bananen bereiken van Donkey Kong, een computerspel dat ik ooit kreeg en paste in twee kleine handpalmen.

De heilige geest weet dat ‘vakmanschap’ en het scheppende vermogen van de mensen, ……….

De tentoonstelling maakt deel uit van een wijdvertakt spektakel met tal van prominente gasten die het nut van onze oproep om deel te nemen simpelweg inzien. Ik krijg boeken over heksen en Napoleon. Informatie over houten bruggen en raadselachtige kerken in Frankrijk die wachten op een nieuwe interpretatie. Ik lees over de geschiedenis en kamp met het heden. Dit verslag is een vertaling van wat zich afspeelt in onze contreien. in onze tijden, in ons hoofd, in ons verlangen.