19/5/25 - IV. Death by Water

Ik viel vandaag van een ladder. Het was voorspeld, al had ik het niet zien aankomen.

As Above, So Below: ik viel niet in het water, maar uit de lucht tijdens herstellingswerken an de bijzondere print van Pieter Léon Vermeersch met waterpartijen die afgeleid zijn van een teken op de sacristie van Dom Hans van der Laan in de Roosenberg abdij.

Ik ben de blauwe ridder die door de fleurige bewoners van het blauwe kasteel van zijn ladder werd geworpen. Onderstaand beeld is een reproductie uit een oud manuscript (begin 14e eeuw), ik kwam het tegen en gaf het een centrale positie als nieuwe sleutel die zich verschuilt achter het werk ‘Code (Question Mark)’ uit 2016: het eerste inlegwerk dat ik realiseerde bij aanvang van mijn doctoraatsonderzoek ‘Making Wees: A Play with Arts and Crafts’ en dat een dynamische QR code als uitgangspunt kende...

In één van de twee vitrinekastjes die deze namiddag tentoongesteld worden in het Blauwhaus, liggen enkele exemplaren van ‘Le Billet du Patron’ die verschenen in het wekelijkse informatiemagazine ‘Manta Nieuws’.

Het eerste essay dat ik uit een stapel viste had als titel ‘De fantasmen van de toekomst’ en leerde me over Tacitus en vogelwichelaars. Een tweede essay draagt als titel ‘het lijden is een remedie’ en een derde gaat over veiligheid en ladders en heeft enkele grappige illustraties. De teksten werden geschreven door Gustave Thibon.

Luttrell Psalter