Detail from the ‘Luttrell Psalter’ f. 75v (bottom), ca 1320-1340 (Collection of the British Library: Additional Manuscript 42130)  (NL) Tijdens het onderzoek dat voorafging aan het werkverblijf in kasteel Blauwendael, wees Hermes me op een afbeelding van een blauw kasteel dat bevolkt wordt door jonkvrouwen, prinsessen of zusters die met bloemen hun kasteel verdedigen tegen een meute ridders die hun vestiging bestormen. De illustratie staat in een verlucht handschrift dat werd gemaakt in het begin van de 14e eeuw: een psalter met 150 psalmen die toegeschreven werden aan Koning David en door de christenen werden overgenomen uit het Oude Testament. Ik herkende in de afbeelding het Blauwhaus waarin het dream team zich had gevestigd: een gezelschap van overwegend vrouwelijke kunstenaars, muzen en makers met in hun rangen ook een floral pilgrim . Ik plaatste een link naar de afbeelding op het werk Code (Question Mark) dat in het werkverblijf werd tentoongesteld en identificeer me vandaag met de blauwe ridder die van de ladder tuimelt. Ik vroeg me af wat dit merkwaardige manuscript nog meer in petto had, zocht vertalingen van de Latijnse teksten en trof in het boek (dat volledig gedigitaliseerd werd en online ingekeken kan worden) prachtige marginalia aan van meerminnen, monsters, apen, fabelachtige vogels en blauwe mannetjes. (EN) During the research that preceded the residency at Blauwendael Castle, Hermes showed me a picture of a blue castle populated by ladies, princesses or sisters who are defending their castle with flowers against a pack of knights who are storming their settlement. The drawing appears in an illuminated manuscript that was made at the beginning of the 14th century: a psalter with 150 psalms that were attributed to King David and were copied by the Christians from the Old Testament. I recognized in the picture the Blauwhaus in which the dream team had settled: a group of predominantly female artists, muses and makers with in their ranks also a floral pilgrim . I placed a link to the image on the work Code (Question Mark) that was exhibited in the workspace and identify myself today with the blue knight who tumbles down the ladder. I wondered what else this peculiar manuscript had in store for me, looked for translations of the Latin texts and discovered in the book (which has been fully digitized and can be viewed online) beautiful marginalia of mermaids, monsters, apes, fabulous birds and blue men.

Detail from the ‘Luttrell Psalter’ f. 75v (bottom), ca 1320-1340 (Collection of the British Library: Additional Manuscript 42130)(NL) Tijdens het onderzoek dat voorafging aan het werkverblijf in kasteel Blauwendael, wees Hermes me op een afbeelding van een blauw kasteel dat bevolkt wordt door jonkvrouwen, prinsessen of zusters die met bloemen hun kasteel verdedigen tegen een meute ridders die hun vestiging bestormen. De illustratie staat in een verlucht handschrift dat werd gemaakt in het begin van de 14e eeuw: een psalter met 150 psalmen die toegeschreven werden aan Koning David en door de christenen werden overgenomen uit het Oude Testament.

Ik herkende in de afbeelding het Blauwhaus waarin het dream team zich had gevestigd: een gezelschap van overwegend vrouwelijke kunstenaars, muzen en makers met in hun rangen ook een floral pilgrim. Ik plaatste een link naar de afbeelding op het werk Code (Question Mark) dat in het werkverblijf werd tentoongesteld en identificeer me vandaag met de blauwe ridder die van de ladder tuimelt. Ik vroeg me af wat dit merkwaardige manuscript nog meer in petto had, zocht vertalingen van de Latijnse teksten en trof in het boek (dat volledig gedigitaliseerd werd en online ingekeken kan worden) prachtige marginalia aan van meerminnen, monsters, apen, fabelachtige vogels en blauwe mannetjes.

(EN) During the research that preceded the residency at Blauwendael Castle, Hermes showed me a picture of a blue castle populated by ladies, princesses or sisters who are defending their castle with flowers against a pack of knights who are storming their settlement. The drawing appears in an illuminated manuscript that was made at the beginning of the 14th century: a psalter with 150 psalms that were attributed to King David and were copied by the Christians from the Old Testament.

I recognized in the picture the Blauwhaus in which the dream team had settled: a group of predominantly female artists, muses and makers with in their ranks also a floral pilgrim. I placed a link to the image on the work Code (Question Mark) that was exhibited in the workspace and identify myself today with the blue knight who tumbles down the ladder.

I wondered what else this peculiar manuscript had in store for me, looked for translations of the Latin texts and discovered in the book (which has been fully digitized and can be viewed online) beautiful marginalia of mermaids, monsters, apes, fabulous birds and blue men.